lauantai 15. maaliskuuta 2014

Oppitunti 1: 3D-mallintamisen filosofiasta ja sen tarkoituksesta


3D:llä tarkoitetaan yleisesti ottaen x-, y- ja z-koordinaattiakseleihin perustuvaa kolmiulotteista suunnitteluympäristöä. Käsitteinä termien tulkinta riippuu kuitenkin myös siitä, missä yhteydessä niitä käytetään.

Elokuvateollisuudessa 3D-mallinnus tarkoittaa lähinnä näköiskuvien käyttöä animaatioissa ja esityksissä siten, että tietokoneen esitystä ei pystytä erottamaan filmatusta kuvasta. Hyvänä esimerkkinä 3D-mallinnuksen, animaation sekä visualisoinnin eli renderöinnin, joka antaa animaatioille ja 3D-malleille niiden viimeisen ulkoasun, runsaasta ja menestyksellisestä käytöstä on Peter Jacksonin ohjaama fantasiaelokuvatrilogia Taru sormusten herrasta, joka pohjautuu kirjailija J. R. R. Tolkienin kirjoittamaan fantasiakirjaan.

Mainos- ja markkinointimateriaaliksi tarkoitetuissa 3D-malleissa renderöintiä tarvitaan, koska niissä usein tärkeimpänä lähtökohtana on juuri materiaalin visuaalinen ulkoasu. Siksi tällaisissa tapauksissa 3D-mallit tehdään nimenomaan ulkoasun takia tai selventämään asiaa/ideaa, jota yritetään saada myydyksi.

Kuitenkaan nämä 3D-mallit eivät ole varsinaisesti tarkoittamassamme teknisessä mielessä 3D-mallintamista, vaikkakin ne ovat aika suuri osa kolmiulotteista esitystapaa ja piirtämistä. Tällaisten 3D-mallien ei tarvitse välttämättä täyttää mitään teknisiä vaatimuksia vaan ne ovat enemmänkin taiteellisia teoksia. Teknisten vaatimusten ja osien todellinen toteutuminen taas on ehdoton edellytys 3D-mallinnukselle teknisessä suunnittelussa.

Hyvänä esimerkkinä mainos- ja markkinointimateriaaliksi tarkoitetuista renderöidyistä 3D-malleista ovat mm. arkkitehtien tekemät suunnitelmat uudisrakennuskohteista ympäristöineen. Esimerkkejä löytyy kasapäin internetistä googlettamalla.

Renderöintiä käytetään eniten elokuvateollisuudessa erikoistehosteissa, mainos- ja markkinointialalla muotoilun tukena sekä tietokone- ja videopeleissä kokonaisten maailmojen havainnollistamiseen.

Varsinainen 3D-mallinnus on osien ja kokoonpanojen tekemistä valmistusdokumenttien tuottamista varten. Edellytyksenä on, että nämä 3D-mallit tehdään kuten niiden valmistuskin tapahtuu eli mallihierarkiakin on sama.

3D-mallinnus mainosta varten voidaan aloittaa, vaikkapa auton vasemmasta etupyörästä, mutta valmistukseen tarkoitetun 3D-mallin mallinnus ei voi alkaa siitä – vaikka pyörä sinänsä onkin tärkeä osa autoa. Valmistuksessa se vain sijoitetaan autoon vasta yhtenä viimeisimmistä osista.

Valmistusdokumentit sinänsä ovat perinteisiä 2D-piirustuksia. Esitystä voidaan selventää kolmiulotteisilla aksonometrisillä lisäkuvilla tai varjostetuilla openGL-kuvilla.

Valmistusmalleissa renderöinti on ylimääräinen työ, josta asiakas ei yleensä ole valmis maksamaan. Yleensä renderöinti tilataan mallikohtaisesti erikseen. Yleensä renderöintiä käytetäänkin konesuunnittelussa vain jonkin ominaisuuden korostamiseen kuten esimerkiksi rihlalevyn pintakuviointiin. Ylimääräisten ominaisuuksien lisääminen teknisiin 3D-malleihin aiheuttaa tiedostokoon kasvua, jolloin on aina vaikeampaa saada tietokoneen mallinnuskapasiteetti riittämään työn suorittamista varten.

Teksti: Esa Tuhola

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Kiitokset kommentistasi!