lauantai 15. maaliskuuta 2014

Oppitunti 3: Eri 3D-mallinnusohjelmien käyttö mallinnukseen

Voidaan sanoa, että lähes jokaiselle alalle on olemassa oma mallinnusohjelmansa.
                                                                                        
 Ohjelmien toimivuudessa ja käyttöympäristössä voi olla suuriakin eroja, mutta ohjelmatyökalujen ja -ominaisuuksien toimintaperiaatteet ovat samat. Tosin ohjelmaversiosta riippuu pitkälti esimerkiksi se, mitä työkaluja ja ominaisuuksia ohjelma sisältää. Esimerkiksi visualisointi, lujuustarkastelut, animointi yms. eivät välttämättä sisälly jokaisen ohjelman perusversioon. Suurin ero näiden asioiden lisäksi ohjelmien välillä löytyy siitä, kuinka syötetiedot (= perustiedot, joiden avulla määritellään mm. materiaaliominaisuudet, mittatiedot ynnä muut parametrit mallille) annetaan ohjelmaan.

Teoriassa 3D-mallinnusta voidaan tehdä siis, millä tahansa 3D-mallinnukseen tarkoitetulla ohjelmistolla. Käytännössä kuitenkin tällainen toiminta ei välttämättä ole järkevää, ainakaan tehokkaan suunnittelun kannalta. Minulta on usein kysytty, mikä 3D-mallinnusohjelma on mielestäni paras sekä asettamaan eri ohjelmia paremmuusjärjestykseen.

Se, mikä ohjelma on paras milloinkin riippuu täysin siitä, mitä ollaan suunnittelemassa. Tästä syystä mielestäni ei ole järkevää asettaa ohjelmia jonkinlaiseen paremmuusjärjestykseen. Kaikissa ohjelmissa on hyvät ja huonot puolensa, jotka korostuvat eri tavoin riippuen siitä, mihin ja miten ohjelmaa käytetään. Tehokkaan suunnittelun ja ajankäytön kannalta kannattaa suosia oman suunnittelualansa ohjelmistoja, jotka sisältävät kyseisen alan peruselementit standardoiduissa komponenttikirjastoissaan jo valmiiksi.

Se, mitä oman alan ohjelmistoa kannattaa käyttää riippuu myös eniten siitä, mikä ohjelma palvelee käyttäjää ominaisuuksiltaan parhaiten eli soveltuu parhaiten hänen käyttöalueelleen. Toinen seikka on käytännössä myös se, mihin ohjelmaan käyttäjä itse mieltyy eniten ja kokee helpoimmaksi käyttää omassa työskentelyssään. Hintakysymyskin vaikuttaa usein ohjelman valintaan. Ohjelman valintaperustetta kuvaa hyvin motto: ”Monet ostavat Mersun, mutta Ladallakin voi ajaa!” Valintaa tehtäessä täytyy kuitenkin muistaa, että hinta määrittää osaltaan myös pitkälti ohjelman ominaisuuksia.

Ohjelmavalintaan yritysmaailmassa vaikuttavat eniten kuitenkin asiakkaat, sillä parhaimman tuloksen ja tehokkuuden aikaansaamiseksi on usein järkevää käyttää omassa työssään samaa ohjelmistoa kuin asiakkaallakin on. Eri 3D-mallinnusohjelmilla luotuja 3D-malleja voidaan toki käsitellä ja muokata sekä generoida niistä 2D-piirustuksia, mutta tällaisessa toiminnassa piilee aina riski.

Suurin riskitekijä käytettäessä eri 3D-ohjelmia on ohjelmien osittainen epäsopivuus toisiinsa, jolloin kaikki tieto 3D-mallista ei välttämättä generoidu 2D-piirustusmateriaaliin täydellisenä. Puutteet voivat olla niin pieniä, että niitä ei havaita normaalissa kuvamateriaalin tarkastuksessa vaan ongelmat nousevat esiin vasta esimerkiksi tuotannossa. Tämä ymmärrettävästi aiheuttaa suuria kustannuksia sekä työn tilaajalle että tekijälle, joten ei ole ihme että monet yritykset suhtautuvat hyvin skeptisesti muiden kuin omassa käytössään olevien ohjelmien käyttöön.  

Teksti: Esa Tuhola

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Kiitokset kommentistasi!