keskiviikko 2. huhtikuuta 2014

Tuotekehittäjän erikoisammattitutkinto: Strategiaa

Maaliskuussa API-ohjelmointikurssi osui päällekkäin alkuperäisen strategia ja ennakointi lähipäivän kanssa, mutta pääsin osallistumaan vaihtoehtoiseen lähipäivään strategiaan liittyen.

Lähipäivässä kävimme läpi pitkälti perusasioita, mutta koska ryhmämme oli melko pieni pystyimme käsittelemään strategia-asioita melko henkilökohtaisella tasolla. Lähipäivä oli tästä syystä haastava ja puhutteleva sekä pisti oikeasti miettimään yrityksemme strategisia valintoja.

Strategia ei ole kiveen hakattu ja pysy vuodesta toiseen samanlaisena vaan myös strategian on muututtava ja muokkauduttava yrityksen kehityksen ja kehittymisen mukana.

Strategiaan liittyen minulla on tällä hetkellä luettavana kolme kirjaa:

Mikko Kososen ja Yves Dozin kirjoittama "Nopea Strategia" kertoo siitä, miten strateginen ketteryys (agile) auttaa yritystä pysymään kilpailun kärjessä. Kirjan mukaan ainoat todelliset kilpailuedun lähteet yritykselle ovat innovaatio ja jatkuva uusien kyvykkyyksien kehittäminen.

Kirjassa on mielestäni paljon hyödyllistä asiaa ja se antaa uusia näkökulmia tarkastella asioita.

Strategiakonsultti ja matemaatikko Pekka Ylisirniön "Strategian mittaaminen" on myös hyvin mielenkiintoinen. Kirjassa kerrotaan kuinka ns. "strategiamömmö" saadaan mittaamisen kautta ymmärrettävään ja selkeään muotoon. Kirjan näkökulma on lähtenyt liikkeelle siitä, että yritykset käyttävät suunnattomasti aikaa strategiansa suunnitteluun, mutta kuinka niissä varmistetaan että strategian toteutus todella tapahtuu suunnitelmien mukaan?

Yritykset tarkastelevat talouslukuja ja prosessien tehokkuutta silmä kovana, mutta välittömästi kun siirrytään kompleksisempiin asioihin (esim. strategiaan) analyyttisyys katoaa ja asioita aletaan tehdä mutu-tuntumalla.


Myös tässä kirjassa on mielestäni painavaa asiaa ja lisäksi mielenkiintoisesti kirjoitettuna. Tämän kirjan lukeminen vaatii keskittymistä, koska kirjoittajan matemaattisuus heijastuu myös kirjan tekstiin. 

Kolmas kirja, jossa olen myös menossa jo loppusuoralla on Pauli Juutin ja Mikko Luoman kirjoittama "Strateginen johtaminen - miten vastata kompleksisen ja postmodernin ajan haasteisiin?" Kirjassa käsitellään perinteisen rationaalisen strategia-ajattelun lisäksi myös kompleksinen ja postmoderni strategia-ajattelu. Käydään läpi näiden erot, kuinka nämä liittyvät toisiinsa ja kuinka näiden eri strategiamuotojen avulla voidaan kehittää omaa strategianäkemystä ja tätä kautta myös strategista johtajuutta sekä omaa organisaatiota.

Kirjassa on todella paljon asiaa, mutta se kannattaa lukea alusta loppuun niin viimeisestä luvusta "Yrityksen strategisen johtamisen kehittäminen" saa silloin eniten hyötyä.

Jos etsit uusia näkökulmia strategiaan liittyen, niin tässä ovat minun vinkkini:
  • Strateginen johtaminen - miten vastata kompleksisen ja postmodernin ajan haasteisiin?
  • Nopea Strategia
  • Strategian mittaaminenEi kommentteja:

Lähetä kommentti

Kiitokset kommentistasi!